ICE BOX - Η Εταιρεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ice box ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2013 και είναι πλέον μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες παραγωγής και εμπορίας πάγου στην Ελλάδα. Με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή πάγου απευθυνόμαστε στον χώρο της μαζικής εστίασης και όχι μόνο, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων πάγου υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία μας σύντομα επεκτάθηκε στην αγορά δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο διανομής τόσο σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής όσο και στην υπόλοιποι Ελλάδα μέσω της χονδρικής και υπερχονδρικής πώλησης.

Στην Ice Box εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας. Η εταιρεία μας πληροί όλες τις νομικές και υγειονομικές προϋποθέσεις διαθέτοντας στην κατοχή της όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ISO 22.000 2005 τόσο για την παραγωγή όσο για την διανομή. Στόχος μας είναι η παραγωγή πάγου άριστης ποιότητας παράγοντας το προϊόν μας κάτω από μια αυστηρή και ελεγχόμενη διαδικασία.

  • Επενδύουμε στην ανάπτυξη μας μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης.
  • Καλύπτουμε τις ανάγκες σας διασφαλίζοντας μεγάλο όγκο παραγωγής.

Επενδύουμε σε Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί την βάση της ανάπτυξής μας. Έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτά τα χρόνια να χτίσουμε μια άρτια δομημένη πυραμίδα στελεχιακού και εργατικού δυναμικού. Οι άνθρωποι που στελεχώνουν την εταιρεία μας είναι άρτια καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Σύγχρονες Τεχνολογίες

Βαθιά Κατάψυξη -20°C
Σύστημα εντοπισμού GPS
Υπερσύγχρονα Μηχανήματα Παραγωγής
20 Φορτηγά Ψυγεία

Πιστοποίηση ISO 22000

Η Ice Box διαθέτει όλες τις νομικές και υγειονομικές προϋποθέσεις και λειτουργεί με άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια Αττικής και είναι πιστοποιημένη με ΙSO 22.000: 2005.

Τι είναι το ISO:
Το ISO (International Standardization Organization)
Το ISO 22000 είναι η πλέον αναγνωρισμένη και ολοκληρωμένη λύση στον χώρο των τροφίμων και των προϊόντων τους. Πρόκειται για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), την ιχνηλασιμότητα (agropath) και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσία, ενώ ο τρόπος σχεδίασής του, το καθιστά συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως τα ISO 9001, και ISO 14001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Η εφαρμογή του ISO 22000 γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων: Από τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ζωοτροφών, τροφίμων, τη μεταποίηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διανομή, τη λιανική πώληση και τη διάθεση τροφίμων στον καταναλωτή, καθώς και σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, κ.τ.λ. τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Απευθυνόμαστε στη μαζική εστίαση, στη μεταπώληση και όπου αλλού χρειάζεται ο πάγος.

Διανομή

Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής ικανό να καλύψει τι ανάγκες των πελατών μας. Η συνέπεια, η ταχύτητα, η ευελιξία και η ποιότητα είναι στοιχεί που συνθέτουν την φιλοσοφία της εταιρείας μας και την διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό. Για εμάς η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι η βασική μας αρχή.

Παραδίδουμε τα προϊόντα μας στον χώρο σας διασφαλίζοντας την αλυσίδα της ψύξης και προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση. Ο στόλος των οχημάτων μας αποτελείται από φορτηγά – ψυγειοκαταψύκτες, εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διασφάλιση της άρτιας και γρήγορης παράδοσης.

Διαθέτουν επίσης σύστημα εντοπισμού GPS για την καλύτερη οργάνωση των δρομολογιών και την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.

Όλα τα φορτηγά μας είναι εξοπλισμένα με σύστημα Ex-Van για την έκδοση μηχανογραφημένου τιμολογίου με την παράδοση